Za razvoj privrede uz unapređenje tripartitnog socijalnog dijaloga

Konferencija pod nazivom „Za razvoj privrede, uz unapređenje tripartitnog socijalnog dijaloga“, u organizaciji Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta održala se u petak, 8. decembra 2017. godine u Privrednoj komori Vojvodine.

Cilj Konferencije je sagledavanje rezultata mera na unapređenju položaja privrede i zaposlenih, preduzetih u prethodnom godišnjem periodu, polazeći od usaglašenih predloga socijalnih partnera sadržanih u Platformi delovanja Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta za mandat 2016 – 2020. godine, kao i razmatranje predloga za unapređenje tripartitnog socijalnog dijaloga na nivou gradova i lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine. Nastavi sa čitanjem “Za razvoj privrede uz unapređenje tripartitnog socijalnog dijaloga”

Okrugli sto posvećen dijalogu poslodavaca i sindikata radnika

Okrugli sto na temu „Socijalni dijalog između sindikata i poslodavaca u Srbiji i uloga Republičke Agencije za mirno rešavanje radnih sporova“ održan je danas u  Subotici. Okrugli sto je organizovan u cilju unapređenja socijalnog dijaloga u Srbiji sa posebnim osvrtom na uspostavljanju i razvoju socijalnog dijaloga u privrednim društvima. Nastavi sa čitanjem “Okrugli sto posvećen dijalogu poslodavaca i sindikata radnika”