Vodič za početnike

Kako početi?

Započeti sopstveni posao nije nimalo lako, ali još teže je održati ga i omogućiti mu da raste i razvija se. Ne postoje načini da se eliminiše rizik od neuspeha, ali u svakom slučaju dobro planiranje, priprema i poznavanje situacije na tržištu može pomoći da uspete. Pre nego što se upustite u ovu avanturu kao potencijalni...

Detaljnije...

Poslovni saveti

Razlikujte se   Ukoliko mislite da imate uspeha u poslu kojim želite da se bavite, morate se razlikovati, jer praćenje onoga što drugi rade zapravo vodi u poslovnu propast.  Stoga, ukoliko želite da pokrenete sopstveni biznis, nemojte slepo pratiti ono što kupci zahtevaju, već im ponudite nešto drugačije, nešto što je kvalitetno i interesantno, a...

Detaljnije...

Istraživanje i planiranje

UVOD Sve kreće od poslovne ideje koja treba da predstavlja kratak i precizan opis osnovnih delatnosti jedne firme. Ona objašnjava o kakvoj vrsti poslovne delatnosti je reč, ko su klijenti i na koji način proizvod ili usluga stupaju na tržište. Uvek kada postoji potreba i tržište na kome može da se proda i opslužuje, postoji...

Detaljnije...

Osobine uspešnog poslodavca koje vode u siguran put do uspeha

Uspešni poslodavac se ponaša na sledeće načine: – deluje energično, iskreno i pravično bez obzira na trenutne posledice te je lojalan iskrenosti, – misli racionalno, logično i objektivno, – fokusira se na stvarnost, – organizuje sebe, svoj život i posao u svrhu postizanja profitabilnih akcija, – ceni vreme, koristi ga efikasno i profitabilno, – postavlja...

Detaljnije...

Postupak registracije preduzetničke radnje korak po korak

1. Agencija za privredne registre Jedinstvena registraciona prijava osnivanja Dokaz o identitetu preduzetnika Dokaz o uplaćenoj naknadi u iznosu od 1.500,00 dinara   2. Overa dokumentacije kod nadleznog organa Obrazac OP – Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje Ugovor o zakupu poslovnog prostora   3. Izrada pečata   4. Otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci...

Detaljnije...