Subvencije za samozapošljavanje – Subotica

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Subotici i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 200.000,00 dinara, odnosno 220.000,00 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 240.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invali
ditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost na teritoriji Grada Subotice i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposleno lice može da ostvari pod uslovomda je:

-prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe filijale Subotica;

-završilo obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije;

-izmirilo ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi ili Gradu, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje i

-u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis
državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći.

Informacije o programu, delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane i stepenu razvijenosti opština u Republici Srbiji mogu se dobiti u filijali u Subotici, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu
www.nsz.gov.rs.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška sredstava, a najkasnije do 31.10.2019. godine.